Projekt

wejście do sklepuBierzemy udział w projekcie o nazwie Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w firmie Wnioskodawcy poprzez inwestycje w aktywa rzeczowe. Jego celem strategicznym jest wsparcie przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności w wyniku zakupu nowego innowacyjnego sprzętu oraz realizację prac budowlanych.
Wartość projektu wynosi 934 800,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich to 646 000,00 zł.